Λέμε όχι στη βία και ένα πιο δυνατό όχι στην ανοχή και τη σιωπή

“Η σωματική και ψυχολογική βία κατά των γυναικών μπορεί να συμβαίνει πίσω από «κλειστές» πόρτες, δεν είναι όμως ζήτημα ατομικό.

Έχει κοινωνικό αντίκτυπο αναπαράγοντας στρεβλούς κοινωνικούς ρόλους, εντείνοντας την ανισότητα και τον αποκλεισμό, στερώντας κάθε ίχνος ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ελευθερίας.

Λέμε όχι στη βία και ένα πιο δυνατό όχι στην ανοχή και τη σιωπή”.

Related posts