Επιστολή – απάντηση προς τον Πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση

Κύριε  Πρόεδρε,

Με την επιστολή  μου της 29/11/2018 ζήτησα τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής της Βουλής σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 45 του Κανονισμού της Βουλής με αντικείμενο την εξέταση όλων των εκκρεμών θεμάτων που συνδέονται με τις σχέσεις Πολιτείας – Εκκλησίας και  με στόχο την  εξεύρεση κοινά αποδεκτών  λύσεων. Οι  ιστορικοί και  διαχρονικοί  δεσμοί του  Ελληνικού  λαού  με  την  Ορθοδοξία, αλλά  και  τα ευαίσθητα  Εθνικά  θέματα που   συνδέονται  με  το  Οικουμενικό Πατριαρχείο  συνιστούν προδήλως εθνικό  και  γενικότερου ενδιαφέροντος  ζήτημα.

Απορρίψατε την πρόταση μου επικαλούμενος ότι διεξάγεται ήδη διάλογος μεταξύ της Κυβέρνησης και της Εκκλησίας.

Η διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ Κυβέρνησης και Εκκλησίας για  την  συμφωνία που  παραμένει σε  εκκρεμότητα και δημιούργησε βαθιά κρίση  μεταξύ  Πολιτείας  και  Εκκλησίας   καθώς  και  σοβαρά   προβλήματα  στο  εσωτερικό  του  κλήρου,  δεν καλύπτει  όμως την  πρότασή  μου. Η πρότασή μου αφορά την ανάγκη διεξαγωγής ενός νηφάλιου και δημόσιου διαλόγου μεταξύ των νόμιμων εκπροσώπων και γνήσιων εκφραστών της λαϊκής βούλησης, δηλαδή των Βουλευτών και της Εκκλησίας στη  Βουλή.

Πέραν όμως αυτών, κάθε μέρα που περνά αποδεικνύεται ότι ο διάλογος που διεξάγεται  είναι προσχηματικός. Είναι χαρακτηριστικό ότι την Παρασκευή 7/12/2018 ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος μιλούσε για συνταγματική κατοχύρωση της μισθοδοσίας των Κληρικών και την ίδια ώρα ο Υπουργός Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων δήλωνε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση και δεν έχει γίνει καμία τέτοια συζήτηση.

Επίσης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ήδη ολοκληρώθηκε η συζήτηση για το άρθρο 3.

Εμείς,  στο  Κίνημα  Αλλαγής,  προσεγγίζουμε  πάντοτε  το  θέμα, με  πλήρη  σεβασμό  των  διακριτών  ρόλων Πολιτείας και  Εκκλησίας. Έχουμε  δε  την  άποψη  ότι στις  σχετικές  συζητήσεις  θα ήταν  σκόπιμο  και  χρήσιμο  να  κληθούν να  ενημερώσουν  την Εθνική  Αντιπροσωπεία και  οι  εκπρόσωποι  των  λοιπών  θρησκευτικών  κοινοτήτων  που  υπάγονται  σε  ειδικό   καθεστώς  στη  χώρα  για τα ισχύοντα ως προς  αυτές  ώστε  οι  βουλευτές να  έχουν  πλήρη εικόνα.

Κύριε Πρόεδρε,

Σας είναι απόλυτα κατανοητό ότι με τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της Κυβέρνησης, οδηγηθήκαμε σε μια αναίτια κρίση στις σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας. Με την Κυβέρνηση μάλιστα να διακηρύσσει πως θα φέρει ακόμη και μονομερώς, νομοσχέδιο στην Βουλή!

Θεωρώ επομένως ότι με τη  βεβιασμένη άρνησή σας για την σύσταση της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής, χάνεται μια ευκαιρία για συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων και ισχυρή κοινοβουλευτική στήριξη στα μείζονα  θέματα της διάκρισης των  ρόλων Πολιτείας – Εκκλησίας και του εθνικά σημαντικού ρόλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η αρνητική στάση σας ευνοεί τη δημιουργία νέων αδιεξόδων.

Related posts