Για εμάς η αναγέννηση του ΕΣΥ είναι σημαία

Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία».

Τα νοσοκομεία λειτουργούν στο κόκκινο.

Η κυβέρνηση τα θυσιάζει στον βωμό των πλεονασμάτων. Δοκιμάζεται η αξιοπρέπεια των ασθενών και των εργαζομένων. Και το χειρότερο ζωές κινδυνεύουν. Ήδη υπάρχουν θύματα.

Φάνηκε ότι το σύστημα είναι απροετοίμαστο ακόμη και για να αντιμετωπίσει την εποχική γρίπη. Και κανείς δεν μπορεί να λέει για ανθρώπινες ζωές πως δεν τρέχει και τίποτα.

Για εμάς η αναγέννηση του ΕΣΥ είναι σημαία. Η δική μας παράταξη το δημιούργησε, εμείς ξέρουμε και μπορούμε να το ξαναβάλουμε μπροστά προς όφελος των ελλήνων πολιτών.


Related posts


   
  *Υποχρεωτικά πεδία
   

   


    
   *Υποχρεωτικά πεδία