Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι μόνο, χωρίς οικογένεια, χωρίς ελπίδα, χωρίς στοργή

Επίσκεψη στα Παιδικά Χωριά SOS

Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι μόνο, χωρίς οικογένεια, χωρίς ελπίδα, χωρίς στοργή.

Στα παιδικά χωριά SOS, τα παιδιά μεγαλώνουν με φροντίδα, μέχρι να είναι έτοιμα να ανοίξουν τα φτερά τους. Έχουν δημιουργήσει μια μεγάλη αγκαλιά.

Εδώ κάθε προσφορά πιάνει τόπο. Αξίζει να γίνουμε και εμείς μέρος αυτής της μεγάλης αγκαλιάς.

Related posts


   
  *Υποχρεωτικά πεδία
   

   


    
   *Υποχρεωτικά πεδία