Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και απαιτεί μέτρα και δράση τώρα

Επίσκεψη στην περιοχή Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου.

Η περιβαλλοντική επιβάρυνση στην περιοχή δημιουργεί πολύ σοβαρούς κινδύνους. Το φαινόμενο της καθίζησης είναι ορατό, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης χωρίς σωστή διαχείριση του Θερμαϊκού.


Η Κυβέρνηση θα πρέπει να παρέμβει άμεσα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να προλάβουμε να μην υπάρξει καταστροφή στην περιοχή. Η κλιματική αλλαγή και η κρίση δεν είναι πια μια θεωρητική συζήτηση, είναι εδώ και απαιτεί μέτρα και δράση τώρα. 

Χρειάζονται αποφάσεις και αλλαγές. Αλλαγές που θα αποτελούν προτεραιότητα της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης , των επιχειρήσεων αλλά και αλλαγή στην δική μας καθημερινότητα. 
Εμείς στο Κίνημα Αλλαγής είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε πρωτοβουλίες για να ενημερώσουμε, να αισθητοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε την κοινωνία των πολιτών. 

Related posts


   
  *Υποχρεωτικά πεδία
   

   


    
   *Υποχρεωτικά πεδία