Τίποτε πίσω από τις πλάτες των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών

Δήλωση μετά τη συνάντησή μου με το Σωματείο των Εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. οφείλει να εξασφαλίσει την υγιή και παραγωγική λειτουργία της ΛΑΡΚΟ.  Να μην επαναλάβει τα σοβαρά λάθη του παρελθόντος της.

Με πλήρη διασφάλιση της Απασχόλησης, των θέσεων εργασίας σ’ αυτήν.

Με παρεμβάσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

Η ανάπτυξη προϋποθέτει  και ορθή αξιοποίηση του Εθνικού μας πλούτου .

Η ΛΑΡΚΟ πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί, να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο προς όφελος της Ελληνικής Οικονομίας και της ευρύτερης περιοχής που δραστηριοποιείται.

Τίποτε πίσω από τις πλάτες των εργαζομένων και των τοπικών Κοινωνιών.

Related posts


   
  *Υποχρεωτικά πεδία
   

   


    
   *Υποχρεωτικά πεδία