ΔΗΛΩΣΗ ΦΩΦΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018»

Η παγκόσμια κυριαρχία της Ελληνικής Ναυτιλίας επιτεύχθηκε χάρις την επιχειρηματική ικανότητα των Ελλήνων Εφοπλιστών, με βασικούς συμπαραστάτες τους Έλληνες Ναυτικούς.

Για να παραμείνει όμως πρώτη και ισχυρή χρειάζεται  ένα κατάλληλο και σταθερό θεσμικό πλαίσιο, που θα εξασφαλίζει σύγχρονες ανταγωνιστικές συνθήκες.

Στο δικό μας αναπτυξιακό σχέδιο δίνουμε έμφαση σε στοχευμένες δράσεις για την «γαλάζια ανάπτυξη», όπως  ,η ενίσχυση της καινοτομίας, η δημιουργία άρτιων λιμενικών υποδομών ,  η σύγχρονη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία.

Προτεραιότητα μας  είναι η αύξηση της απασχόλησης που απαιτεί και την  βελτίωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης.

Γιατί πιστεύουμε ότι η Ναυτιλία, μπορεί να εγγυηθεί περισσότερες και καλά αμειβόμενες  θέσεις εργασίας.

Η  σχέση του λαού μας με τη θάλασσα δεν είναι μόνο ιστορική αλλά είναι αναπόφευκτη γιατί όπως λέει ο Καβάφης : «βγάζει η θάλασσα κρυφή φωνή, φωνή που μπαίνει μες στην καρδιά μας και τη συγκινεί και την ευφραίνει».

6-6-2018-1

Related posts


   
  *Υποχρεωτικά πεδία
   

   


    
   *Υποχρεωτικά πεδία