«Απαιτείται ένα σύγχρονο εφαρμόσιμο εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα»

Εισαγωγική Παρέμβαση στην εκδήλωση «Η ανάκαμψη του πρωτογενούς τομέα»

Φίλες και Φίλοι,

Το τρίτο κύμα της πανδημίας απειλεί την υγεία και την ζωή μας, σωρεύει όμως και μεγάλα προβλήματα για την κοινωνία μας και για το αύριο της χώρας.

Είχαμε χθες σε μια ανοιχτή τηλε-συζήτηση με τους ανθρώπους του ΕΣΥ στην Αττική, την ευκαιρία να αναφερθούμε στις ευθύνες της Κυβέρνησης, αλλά και  να προτείνουμε και λύσεις για την άμεση στήριξη των Νοσοκομείων, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην μεγάλη μάχη για την προστασία της υγείας των πολιτών.

Σήμερα επικεντρώνουμε στον Πρωτογενή Τομέα.

Η παράταξη μας, διαχρονικά πιστεύει και στηρίζει τον αγροδιατροφικό τομέα. Είμαστε εμείς το ΠΑΣΟΚ που φέραμε στην πρώτη γραμμή την αγρότισσα και τον αγρότη, που πιστέψαμε στην σημασία του πρωτογενή τομέα.

Είμαστε εμείς που αλλάξαμε την ύπαιθρο. Oι σχέσεις μας με τους Έλληνες αγρότες είναι στέρεη, μακροχρόνια και  δημιουργική.

Φίλες και Φίλοι,

Είμαστε έτοιμοι με τις νέες προτάσεις και τις πρωτοβουλίες μας να δουλέψουμε μαζί, για να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες προκλήσεις, να φέρουμε ισχυρή την Ελληνική πρωτογενή παραγωγή στις συνθήκες του 21ου αιώνα.

Νέοι κρίσιμοι και εξωγενείς προς την παραγωγή παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη.

 • Η κλιματική αλλαγή, η περιβαλλοντική κρίση και ταυτόχρονα η μεγάλη αύξηση της ζήτησης τροφίμων κατά 70% το 2050.
 • Η εφαρμογή του GreenDeal της Ε.Ε. για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, ώστε να μηδενισθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Χρειάζεται λοιπόν να προετοιμάσουμε το μέλλον, να εφαρμόσουμε μια νέα στρατηγική βιώσιμης, ανταγωνιστικής και φιλικής με το περιβάλλον αγροτική παραγωγή.

Από το «αγρόκτημα στο πιάτο» ή «fromthefarmtothefork» για να κερδίσουμε και πάλι το στοίχημα των επόμενων ετών

Οι αγρότες δεν πρέπει να αφεθούν στην τύχη τους, να είναι οι ξεχασμένοι φτωχοί συγγενείς. Να επιβιώσουν μόνο οι μεγάλοι και ισχυροί, όπως είναι η κύρια επιλογή της Κυβέρνησης της ΝΔ.

Σήμερα οι αγρότες νοιώθουν ανασφάλεια, βλέπουν στην αντιαγροτική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης για 4,5 χρόνια να προστίθεται η επιδεικτική πλέον αδιαφορία της Κυβέρνησης της ΝΔ για 1,5 χρόνο.

Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά όπως το υψηλό κόστος παραγωγής και ειδικά της ενέργειας, τα αδιάθετα προϊόντα λόγω της κρίσης, οι χαμηλές τιμές, η έλλειψη ρευστότητας, η αδυναμία ελέγχου της αγοράς απέναντι στις εναρμονισμένες πρακτικές, η στοχοποίηση της κτηνοτροφίας και η έξαρση των ελληνοποιήσεων.

Ακόμη, η  μη προσαρμογή του ασφαλιστικού κανονισμού του ΕΛΓΑ και η ανυπαρξία στοιχειώδους προετοιμασίας για τις αυξανόμενες ζημιές από την κλιματική αλλαγή και

η καθυστέρηση αξιοποίησης των πόρων του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Φίλες και Φίλοι,

 Η δήθεν κανονικότητα του κ. Μητσοτάκη δεν αφορά και δεν πείθει τους αγρότες.

Στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο πρωτογενής τομέας είναι ο φτωχός συγγενής.

Τίποτα ουσιαστικό για την στήριξη των ομάδων παραγωγών και των συνεταιρισμών, που αποτελούν την λύση στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας και καλύτερου εισοδήματος για τους παραγωγούς.

Για όλα τα παραπάνω προβλήματα ως Κίνημα Αλλαγής έχουμε επεξεργαστεί και καταθέσει αναλυτικές προτάσεις.

Σήμερα θέλω να επικεντρωθώ περισσότερο στην νέα ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2027 και την Κλιματική Αλλαγή.

Δεν αρκεί για την αλλαγή και την προσαρμογή του αγροδιατροφικού τομέα πλέον, η συνέχιση στα ίδια περίπου επίπεδα της κοινοτικής χρηματοδότησης ύψους περίπου 19,6 δις ευρώ.

Απαιτείται ένα σύγχρονο εφαρμόσιμο ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ που θα λαμβάνει υπόψη τα πλεονεκτήματα, τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες της χώρας.

Το Κίνημα Αλλαγής προτείνει:

1) Σε κάθε Περιφέρεια χωροθετούνται και επιδοτούνται οι υποδομές ενός τουλάχιστον ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ και δημιουργείται ο αντίστοιχος φορέας εξαγωγών.

Συμμετέχουν συνεταιρισμοί και μικτές επιχειρήσεις που οργανώνονται ως δίκτυο, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερη χρηματοδότηση, προμήθεια εφοδίων, συμβουλευτικές υπηρεσίες και συνεργασίες με Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Τα δίκτυα συγκεντρώνουν, μεταποιούν και συσκευάζουν ποιοτικά (και βιολογικά) αγροτικά προϊόντα και μέσω του φορέα ενισχύουν τις εξαγωγές τους δημιουργώντας και το κατάλληλο διεθνές brand.

Ανάλογες κινήσεις και για την Κτηνοτροφική Παραγωγή.

Επισήμανση: Επιβάλλεται να δημιουργηθούν νέα σύγχρονα συλλογικά σχήματα αγροτών – παραγωγών σε επίπεδο νομού – περιφέρειας – χώρας, αλλά και ανά προϊόν.

2) Με ισχυρά οικονομικά κίνητρα αναπτύσσονται ενεργειακές Αγροτικές Κοινότητες. Ενισχύεται η διείσδυση των ΑΠΕ στη γεωργία, με παράλληλη αξιοποίηση των υπολειμμάτων βιομάζας για παραγωγή ενέργειας.

Έτσι επιτυγχάνεται και η μείωση του κόστους ενέργειας για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

3) Γεωργία που βασίζεται στη γνώση.

Εκπαίδευση των αγροτών και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή των καινοτομιών στην αγροτική παραγωγή.

4) Κίνητρα για την απασχόληση νέων ανθρώπων στην πρωτογενή παραγωγή.

 • Με μείωση της φορολογίας των αγροτών στο 13% για τα εισοδήματα πάνω από 10.000 ευρώ.
 • Με καθιέρωση ακατάσχετου και αφορολόγητου των επιδοτήσεων.
 • Με παραχωρήσεις δημόσιας γης για την αξιοποίηση της από νέες παραγωγικές δραστηριότητες και συλλογικούς παραγωγούς.

5) Αλλάζει ριζικά ο τρόπος διαχείρισης των υδατικών αποθεμάτων που χρησιμοποιούνται στην άρδευση.

Το παραδοσιακό αποτυχημένο μοντέλο διοίκησης των ΤΟΕΒ δίνει τη θέση του σε σύγχρονες μορφές μάνατζμεντ. Οι νέοι αυτοί Οργανισμοί διασφαλίζουν την ορθολογική χρήση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών αποθεμάτων με ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

6) Δίνονται κίνητρα (οικονομικά, συμβουλευτικά, δικτύωσης, κλπ.) για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών χαμηλής απόδοσης από υφιστάμενους αγρότες καθώς και την είσοδο νέων επενδυτών στον αγροτικό τομέα (και με τη μορφή συμπράξεων με υφιστάμενους αγρότες) σε δυναμικές καλλιέργειες (π.χ. θερμοκήπια, δενδροκομία, κλπ) και εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Φίλες και Φίλοι,

Στόχος μας είναι να βάλουμε φρένο στην συντηρητική οπισθοδρόμηση που οδηγεί στο περιθώριο τους αγρότες και τον αγροτικό τομέα. Ευχαριστώ τους επιστήμονες, και τους μάχιμους της παραγωγής που είναι σήμερα κοντά μας και θα ακούσουμε με ενδιαφέρον τις απόψεις τους.

Related posts


   
  *Υποχρεωτικά πεδία
   

   


    
   *Υποχρεωτικά πεδία