Η Κυβέρνηση να στηρίξει τις επιχειρήσεις που είναι πρωτοπόρες στις εξαγωγές

Επιλέξαμε να επισκεφτούμε επιχειρήσεις που δίνουν το παράδειγμα για το πως μπορούν να είναι ανταγωνιστικές, πως μπορούν να είναι πρωτοπόρες στις εξαγωγές και θέλουμε να συζητήσουμε μαζί τους τα προβλήματα που προκύπτουν  μετά την πανδημία με τα κόστη που αυξάνονται.

Η Κυβέρνηση θα πρέπει  εγκαίρως να φροντίσει να στηρίξει αυτές τις σημαντικές θέσεις εργασίας και τις επιχειρήσεις που  συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Καλές δουλειές!

Related posts


   
  *Υποχρεωτικά πεδία
   

   


    
   *Υποχρεωτικά πεδία